22 februari Grandmothers Drumcircle “Droomy”

Ook al ben je geen grootmoeders, hartelijk welkom. Laten we ons verbinden op 22-2-2020 met de natuur, de aarde en alle bewoners voor heling. Met klank, zang, ontspanning en meditatie. Het is goed deze dag wat te vasten. Voor onkosten: €8,-. Voor potluck iets meebrengen. Reserveren.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.